019888
top of page
Image by Richard T

บ้านหมัก ลุงตรัย

How We Got Our Start

"บ้านหมัก ลุงตรัย" เปิดตัวครั้งแรกในปี 2015 จากพื้นฐานของการเรียนการชิมไวน์อย่าง "ซอมเมอริเย่" จาก Le Cordon Bleu ของผู้เขียนและศึกษาเพิ่มเติมไปสู่ การผลิตไวน์ ไว้ดื่มเอง โดยสั่ง น้ำองุ่นที่ผลิตไวน์ มาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ ผลิตตามขบวนการที่ถูกต้องได้มาตรฐาน จึงได้ไวน์คุณภาพที่เราต้องการจาก พันธุ์องุ่น และแหล่งเพาะปลูกองุ่นที่ต้องการ เช่น องุ่น Pinor Noir จาก Newzeland เพื่อผลิตไวน์แดงไว้ดื่มเองและ แจกจ่ายให้เพื่อนฝูงได้ชิม และเป็นที่ชื่นชอบ

 

ต่อมาผู้เขียนได้มีโอกาสไปช่วยพี่สาวทำไร่องุ่นที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  และเป็นสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรสวนองุ่นของ ม.แม่โจ้ กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตองุ่น ไร่เมล็ดเพื่อการบริโภค สมาชิกบางราย ประสบปัญหาปัญหาเรื่องการตลาดและจัดจำหน่าย ผลผลิต และผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ และจากการตีตลาดขององุ่นจากจีน จึงต้องการนำส่วนหนึ่งของผลผลิตมาทำไวน์ และทาง "บ้านหมัก" ได้เข้าไปช่วยเหลือ ในขั้นตอนการทำไวน์ที่ชาวบ้านทำอยู่แล้ว แต่ไม่ถูกต้องตามมารตรฐานการผลิตไวน์ทั้งในด้านขบวนการ และ อนามัย

ในปีต่อมาผู้เขียน ได้ศึกษาพบผลงาน การวิจัยของนักศึกษาจีน ที่ศึกษาปริญญาเอกใน มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ เกี่ยวกับไวน์ที่ทำจากทุเรียน ผู้เขียนจึงได้เริ่มทดลองทำไวน์จากทุเรียน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และ ในปี 2019

 

ในปี 2019 ผู้เขียนได้รับเชิญจากทางผู้ประกอบการค้ากาแฟรายใหญ่ของประเทศไทย เพื่อไปสาธิตการทำไวน์จากเปลือกของเมล็ดกาแฟสุก (Coffee Bean) ที่แหล่งผลิตกาแฟ เมืองบวนมาถ๊วต ( Buon Ma Thuot) จังหวัด ดั๊กลัด (Dak Lak) ของประเทศ เวียดนาม ที่โรงงานผลิตกาแฟ ถังเหลย (Thang Loi) รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลของเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม ถือเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากบราซิล เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจกาแฟ ของเวียดนาม

 

นอกจากนี้ไวน์ที่ทำจากกัญชา ที่ได้รับความนิยมมากในรัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนก็สนใจศึกษามาหลายปี แต่ติดขัดที่ข้อกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถสร้างเป็นสินค้าส่งออกได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย และเสียโอกาสของประเทศไทย

ต่อมาในปี 2020 ผู้เขียนพบว่าผลผลิตทางการเกษตรของไทยโดยเฉพาะผลไม้มีราคาตกต่ำ น่าจะมีทางออกที่ช่วยสร้างมูลค่าเพื่ม ให้กับเกษตรกรไทย หรือกลุ่มเกษตรโดยการแปรรูปผลไม้ที่ล้นตลาด หรือการทำไวน์จากผลไม้ไทย "บ้านหมัก" เห็นสัญญาณของ ราคาผลิตผลที่จะตกต่ำใน 3-5 ปีข้างหน้า แม้แต่ทุเรียน ที่ราคาแพงขณะนี้ ในขณะที่ เวียดนาม และ จีน ก็ได้มีการปลูกอย่างเป็นระบบ และคงออกสู่ตลาดเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะทุเรียน "หมอนทอง" ที่ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชม การเพาะต้นกล้า ที่มีคุณภาพของเวียดนาม และมีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ จากทางหน่วยงานรัฐบาลของเวียดนาม

"บ้านหมัก" จะเป็นศูนย์กลางหนึ่ง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับ การหมักไม่ว่าจะเป็น Wines, Beers, Kombucha, Ciders หรือไวน์จากแอปเปิ้ล, Mead หรือไวน์จากน้ำผึ้ง และไวน์ จากผลไม้ไทย โดยจะมีหลักสูตรพื้นฐานของไวน์ หลักสูตรการชิมไวน์อย่างมืออาชีพ หลักสูตรการผลิตไวน์ และ หลักสูตรการทำเบียร์/มอลต์จากข้าวหอมไทย

ผู้เขียน ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งเป็นยาทางเลือก ในการรักษาโรคต่าง ๆ แต่ยังผิดกฎหมายยาเสพติด ประเภท 5 ของ พ.ร.บ. ยาเสพติดของไทย และ Schedule 1 ของสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนมีแรงบัลดาลใจมาจากแม่ของผู้เขียนเองเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โดยไม่มียาทางเลือก ต่อมาพี่สาวก็ป่วยด้วยโรคมะเร็ง แต่พี่สาวเลือกที่จะรักษาด้วยสมุนไพรเป็นทางเลือก และมีอายุยืนยาวมาถึงปัจจุบัน ผู้เขียนพบว่า การรักษาโรคมะเร็ง ในเมืองไทยประสบผลสำเร็จในเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ สำนักของหมดเดชา ศิริภัทร ซึ่งให้ผลมากว่า 80% แต่ผู้เขียนพบว่า องค์ความรู้ สายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ การปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการสกัดกัญชาระดับ pure process ให้ได้คุณภาพแบบ medical grade นั้น ประเทศไทยยังล้าหลังต่างประเทศอย่างอิสราเอล เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา อยู่มาก ผู้เขียนจึงเสาะหาความรู้เพิ่มเติมจากงานวิจัย และหน่วยงานในต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับกัญชาทางการแพทย์ ร้านขายยากัญชา ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ หรือ ที่เรียกว่า Budtender นั้น มีความสำคัญมาก ในต่างประเทศ

ในปี 2020 ผู้เขียน ได้ทำการศึกษากัญชาทางการแพทย์อย่างจริงจัง จากต่างประเทศที่กฎหมายกัญชาเริ่มผ่อนคลาย จาก Cannabis Training University หรือ มหาวิทยาลัยที่อบรมด้านกัญชา ตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ การปลูกกลางแจ้ง และ ในร่ม การสกัดกัญชาแบบชาวบ้านจนถึงอุตสาหกรรม การตั้งร้านขายยาทางการแพทย์ อาชีพ Budtender กัญชากับธุรกิจอาหาร กัญชากับเครื่องสำอางค์และความงาม และ กัญชากับสันทนาการ เขียน และ แปลบทความจากต่างประเทศ บทความทางวิชาการเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ กฎหมายกัญชา กัญชากับอาหาร และ เครื่อง สำอางค์ ฯ 

บ้านหมัก ยังคงดำเนินต่อไป บนพื้นฐานของการหมัก แต่จะมีองค์ความรู้ด้านการ สกัด เพราะสมุนไพรไทย และ กัญชา การสกัดเป็นสิ่งสำคัญ และมีหลายรูปแบบ ดังนั้น ภารกิจของบ้านหมักยังคงดำเนินต่อไป .....

 

เกี่ยวกับเรา: About
bottom of page