019888
 

เลือกหลักสูตร ที่ต้องการ

 • ความรู้เรื่องไวน์โลก

  2490฿
  เหมาะสำหรับผู้สนใจ ต้องการเรียนรู้ เกี่ยวกับไวน์ เป็นพื้นฐาน
   
  • ได้ความรู้ระหว่างไวน์โลกใหม่ ไวน์โลกเก่า ไวน์ละติจูด ไวน์ไทย
 • หลักสูตรการทำไวน์

  1498฿
  เหมาะสำหรับผู้ต้องการทำไวน์จากผลไม้ไทย และทำไวน์มาไว้ดื่มเอง
   
  • สามารถทำไวน์มาตรฐานไว้ดื่มเอง หรือแปรรูปผลไม้ไทยเป็นไวน์
  • 1. ชำระผ่านธนาคาร
 • รวม 5 หลักสูตรกัญชา

  2498฿
   
  • หลักสูตรที่ 1 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา
  • หลักสูตรที่ 2 - ความรู้กัญชาทางการแพทย์
  • หลักสูตรที่ 3 - ความรู้การสกัดกัญชา
  • หลักสูตรที่ 4 - ความรู้ด้านสายพันธุ์กัญชา
  • หลักสูตรที่